Uusimmat artikkelit

Binäärioptiot ja öljyyn sijoittaminen

Öljyn tynnyrihinta vaihtelee rajusti

Öljyn maailmanmarkkinahinta vaihtelee ajoittain rajustikin kysynnän ja tarjonnan mukaan sekä öljy-yhtiöiden keskinäisen hintakilpailun takia. Taustalla vaikuttaa monet asia Opec-maiden päätöksistä lisätä tai vähentää tuotantoaan ja sitä kautta määritellä tarjonnan määrää.

Öljyn kysyntään taas vaikutta monet asiat teollisuuden ja liikenteen kehittymisestä pitkällä aikavälillä, ja lyhyellä aikavälillä taas yleinen suhdanne tilanne määrittelee pitkälti kysynnän sen hetkisen tason. Miten sitten Binäärioptiolla voi ottaa hyödyn irti vaihtelevasta öljyn hinnasta ja mitä seikkoja pitää ottaa huomioon?

Öljyteollisuus kostuu karkeasti kahdesta leiristä, niistä jotka voivat tuottaa öljyä halvalla, Lähi-idän maat ja muutamat muut Opec, maat ja niihin, jotka tuottavat sitä kalliilla, kuten yhdysvaltalaiset liuskeöljynporausyhtiöt. Venäjän tuotanto osuu johonkin tähän väliin kustannuksiltaan. Miten tämä sitten vaikuttaa öljyn hintaan? Opec maat kun kääntävät isosta hanasta niin tarjontaa saadaan säänneltyä ja sitä kautta vaikutettua maailman markkinahintaan lisäämällä tai vähentämällä tarjontaa.

Binäärioptioilla voi tehdä rahaa hinnan liikkuessa kumpaan tahansa suuntaa laittamalla sijoituksen joko ”put” jos uskot hinnan nousevan tai ”call” jos se mielestäsi laskee. Tämä on sijoittajalle hyvin yksinkertainen toimenpide. Mistä sitten tietää kumpaan suuntaa öljyn hinta tulee kehittymään?

Öljyn hinnan muutos ja binäärioptioiden hyödyntäminen

Öljyn hinta on tullut pitkään alas, tällä kertaa johtuen lähinnä taantumasta ja sen aiheuttamasta kysynnän puutteesta. Koska kysyntä on heikkoa, hinnat laskevat. Tämä noudattaa ihan yleistä markkinataloutta. Binäärioptioilla on voinut tehdä laskusta hyvät tuotot kun on pidempään asettanut ”call” sijoituksia ja osunut oikeaan. Mitä sitten tulevaisuudessa odotetaan tapahtuvan? Kristallipalloa kun ei ole saatavilla, niin täytyy turvautua siihen tietoon mitä on saatavilla ja yrittää tehdä siitä parhaat johtopäätökset.

Seuraamalla maailmantalouden tilaa ja talousuutisia sekä poliittisia päätöksiä maailmalla voi saada hyvää vihiä siitä mitä tuleville markkinoille tapahtuu yleisesti ja mitkä päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti öljyn kysyntään, tarjontaan ja markkinahintaan.

Niin kauan kuin markkina on selvästi laskeva niin voi asettaa ”call” sijoituksia ja tehdä voittoa näillä. Pidempiä ja lyhyempiä, riippunen siitä miten kauan uskoo laskun jatkuvan, ja kuinka usein sijoittaja haluaa rahat sijoittaa seuraavan sijoitukseen, jopa uudelleen samaan maksimoidakseen tuottoja.

Taittokohdassa tai seesteisessä markkinassa, jossa hinta tahtoo seisoa tai sahata lähes paikallaan tietyllä välillä, voi tehdä rahaa esimerkiksi Pinokkio strategialla. Siinä oletetaan hinnan pysyvän tiettyjen raamien sisällä. Tässä raamissa jos hinta laskee ja lähestyy alarajaa sijoitetaan niin, että oletetaan sen kohta nousevan.

Toisin päin kun hinta on noussut ja lähestyy raamien ylärajaa, oletetaan sen kohta laskeva. Jos ei mitään yllättäviä hintaan vaikuttavia ulkoisia seikkoja ilmene, hinta tuppaa sahaamaan tietyssä välissä joskus pitkäänkin. Tällä strategialla voi tehdä rahaa vaikka hinta olisi lähes vakio.

Kun trendi kääntyy ja hinta on selkeästi nouseva, muutat strategiaa ja alat sijoittaa ”put” sijoituksia haluamallasi aikajänteellä. Erilaisista analyytikoiden analyyseistä voi yrittää ottaa vihiä miten öljyn hinta tulee kehittymään. Erilaiset talousarviot kokomaailman taloudesta vaikuttaa myös.

Miten öljyn hinnan odotetaan kehittyvän tulevaisuudessa

Kuten mainittu, öljyn hinta on ollut laskussa pitkälti vähäisen kysynnän takia. Se, että hinta on näinkin pitkään alhaalla, johtuu öljyntuottajien hintasodasta toisiaan vastaan, kun Opec maat eivät ole leikanneet tuotantoaan. Sen seurauksena tynnyrihinta ei lähde nousuun, ja tällä yritetään ajaa ahdinkoon kalliilla tuottavia Yhdysvaltalaisfirmoja konkurssiin kun niiden kustannusrakenne ei kestä liuskeöljynporaamista alle 60 dollarin tynnyrihinnalla ja toiminnasta tulee tappiollista. Tarjonta on myös viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt kun näitä kalliimpia porausmuotoja on alettu hyödyntää, koska öljyn hinta oli pitkään todella korkea ja nousevassa trendissä.

Tällä hetkellä eletään jännittäviä aikoja lähivuosien hintakehityksestä. Opec maat pitävät mielellään tynnyrihinnan matalalla ja ajavat yhdysvaltalaiset kollegansa konkurssiin ja valtaavat tätä kautta markkinaosuuksia.

Binäärioptioilla voi joka tapauksessa painaa rahaa ja saada tuottoa, on öljyn markkinanhinnan kehitys nouseva, laskeva tai lähes pysähtynyt. Nyt on vain päätösten aika, että millä strategialla alkaa sijoittaa ja minne oman näkemyksen mukaan öljyn hinta tulee kehittymään lähipäivinä, viikkoina tai kuukausina.

Aloita binäärioptioilla öljyyn sijoittaminen nyt Banc De Swissin kautta. Avaa ilmainen sijoitustili alla olevasta painikkeesta:

binäärioptiot

avaa sijoitustili3

Binäärioptiot ja öljyyn sijoittaminen on maaliskuu 18, 2015 rated 4.5 of 5
About Jan Magnusson (36 Articles)
Jan Magnusson is the main author at binary24h.com. He has worked in finance industry for 6 years. Jan holds a Master's degree in Economics.
Contact: Google+

binäärioptio robotti