Uusimmat artikkelit

Sijoittaminen yrityslainoihin

Yrityslainat eli bondit ovat yksi tapa sijoittaa ja saada rahoilleen parempaa tuottoa kuin lepuuttamalla niitä pankin säästötilillä, jossa korko on tällä hetkellä todella alhainen, pyöreästi nolla. Yrityslainoissa sijoittaja ei omista kyseisestä yrityksestä osuutta vaan on lainaajan asemassa. Tällä on merkitystä jos, yritys sattuisi menemän konkurssiin, lainanantajat ovat etusijalla konkurssipesän realisoinnissa omistajiin nähden. Osakkeenomistajat kantavat siis suuremman riskin kun lainaajat.

 

Mihin yritylainoja käytetään?

Yritykset lainaavat bondeina sijoittajilta rahaa omiin pitkäaikaisiin tarkoituksiin kattamaan juoksevia kuluja. Myös valtiot laskevat liikkeelle joukkovelkakirjoja samaan tarkoitukseen kattamaan juoksevia menoja. Sijoittajan näkökulmasta yrityslainoja pidetään jokseenkin turvallisina sijoitusmuotoina, joilla voi saada melko hyvin ennalta määritellyn tuoton sijoitukselleen. Sijoittajalle yksi tärkeä muoto hajauttaa salkkuaan ja hakea tasaista tuottoa varsinkin hiukan tuulisemmilla osakemarkkinoilla.

Sijoittaminen yrityslainoihin, erilaisia yrityslainamuotoja:

Kiinteäkorkoinen Bondi on tavallisin velkakirjamuoto, jossa on nimensäemukaisesti määritelty ennalta kiinteäkorko koko laina-ajalle, eli juoksuajalle. Korkoa kutsutaan niin sanotuksi kuponkikoroksi ja se maksetaan tyypillisesti yhtenä päivänä vuosittain tai nimellispääoma eli lainattu summa juoksuajan päättyessä. Kiinteään korkoon liittyy hyviä ja huonoja puolia. Hyvä puoli on tietysti se, että saat juuri sen mitä velkakirjassa on luvattu ja se on lähes varmaa tuottoa sinulle, ellei yritys mene konkurssiin tänä aikana. Silloinkin voit saada lainaamasi summan vielä takaisin. Mutta koska korko on kiinteä, se on samalla myös maksimituotto jonka voit saada ja tähän liittyy korkoriski. Jos yleisesti korot ja inflaatio nousee, tämä ennalta sovittu korko voi olla riskiin suhteutettuna alimitoitettu ja toisaalta jos inflaatio nousee yllättäen, se voi olla jopa kovempaa kuin yrityslainasta saamasi korko. Tällöin inflaation jälkeinen reaalituotto voi olla jopa negatiivinen sijoittajalle.

Vaihtuvakorkoinen bondi, on sellainen jossa korko on sidottu seuraamaan jotain viitekorkoa, esimerkiksi Euribor-korkoa. Tähän päälle on sovittu spread, joka määräytyy yrityksen riskisyyden mukaan. Toisin kuin kiinteäkorkoisissa, vaihtuvakorkoiset eivät sisällä samalla tavalla korkoriskiä, ettet saisi riittävää tuottoa jos korot nousevat eikä myöskään inflaatio pääse yllättämään samalla tavalla, koska koron nostot seuraavat myös tässä bondissa. Vaihtuvakorkoinen bondi sopii sijoituksena sellaiselle joka uskoo korkojen nousevan juoksuaikana ja tällöin hän saa hyödyn nousseesta korosta. Korkoriski toiseen suuntaa on kuitenkin olemassa, että ennalta ajateltu tuotto pienenee, jos korot laskevat juoksuaikana, mutta toisaalta silloin tyypillisesti myös inflaation on pienempää ja näin vaikutus reaalituottoon ei ole kovin suuri.

Nollakupponkilainat

Nollakuponki velkakirjoissa ei makseta sijoittajalle ollenkaan korkoa juoksuaikana. Näiden instrumenttien idea on, etä sijoittaja ostaa sen alun perin alle sen nimellishinnan, ja saa nimellishinnan suuruisen korvauksen juoksuajanpäätteessä. Eläkerahastot ja jotkut vakuutusyhtiöt suosivat tällaisia tyypillisesti pitkiä lainoja, joilla ne tasaavat velkojen korkoriskiä.

 

Yrityslaina, joukkovelkakirjalaina eli bondi

Yrityslaina, joukkovelkakirjalaina eli bondi

Roskalainabondit eli ns High Yield

Bondit jotka kuuluvat roskalainaluokkaan, ovat joukkovelkakirjoja jotka ovat sellaisten yritysten liikkeelle laskemia joiden luottoluokitus S&P on luokitellut BBB- tai huonompi ja tai Moody’s Baa3 tai huonompi. Näihin sisältyy kohtuullisen suuri luottotappioriski ja niiden taloudellinen tilanne ei ole mairitteleva. Toki näistä sijoittajalle tarjotaan korkeampaa korkoa lainalleen. Sijoittajan näkökulmasta riski voi olla kannattava ottaa. Useissa maissa eläkerahastot eivät saa riskeerata eläkkeidenmaksuun käytettävää varallisuutta eikä siten sijoittaa näihin lainoihin ollenkaan.

Vaihtovelkakirja

Näihin yrityslainatyyppeihin on sisään jätetty sijoittajalle mahdollisuus vaihtaa korkotuotto ja lainan takaisinmaksu halutessaan yhtiönosakkeisiin ennalta sovitulla tavalla. Tämä on siis velkakirjana osakesijoittamisen ja puhtaan lainan välimuoto. Tällaisen lainan korkotuotto on yleensä sovittu pienemmäksi kuin se muuten olisi tavallisessa lainassa, näin pienet yritykset saavat helpommin ja halvemmalla rahaa kasvuun. Jos yritys lähteekin lentoon, niin sijoittajilla on mahdollisuus päästä osalliseksi tästä kasvusta vaihtamalla velka omistusosuuteen. Tämä taas kompensoi riskiä alhaiseksi sovitusta korosta. Jos taas yrityksestä ei tule huippumenestystä sijoittaja saa lainan takaisin sovitulla korolla.

 

Inflaatiosidonnaiset bondit

Inflaatioon sidottuja lainavelkakirjoja joissa korko on sidottu kuluttajahihnaindeksiin tai muuhun vastaavaan hintatasoa kuvaavaan indeksiin. Näin tästä velkakirjasta on poistettu inflaatioriski.

Päättymättömät lainat

Päättymättömät joukkovelkakirjat ovat sellaisia velkakirjoja, joissa ei ole erääntymispäivää. Lainalle maksetaan vuosittain sovittu korko, mutta lainasummaa ei ole tarkoitus palauttaa. Nämä muistuttavatkin tavallaan osakkeille maksettavaa vuosittaista osinkoa, vaikka sijoittaja ei yritystä omistakaan velkakirjalla.

Myös valtiot laskevat liikkeelle joukkovelkakirjoja

Valtioiden myöntämiä bondeja eli joukkovelkakirjalainoja voi verrata melko hyvin yrityslainoihin ja niitä pidetään hyvin pieniriskisinä, toki niissäkin on eroja maiden välillä. Nämä ovat tyypillisesti inflaatiosidonnaisia koska ne voisivat muuten sisältää suurenkin inflaatioriskin, koska niissä on tyypillisesti hyvin matalat sovitut korkotuotot.

Binäärioptioilla tuotot ovat huomattavasti suurempia lyhyessä ajassa, toki riskejäkin on hiukan enemmän. Jos ei 1-5% korkotuotto ole sinun juttusi, voit hyvin kokeilla hieman riskisempiä ja tuottavampia sijoitusmuotoja kunhan muistat analysoida kohteesi. Nuorena ei ole syystä sijoittaa bondeihin koska niiden tuottopotentiaali ei ole kovin suuri eikä nuorena yleensä ole niin paljoa omaisuutta, että sitä pitäisi varsinaisesti suojata. Silloin kun haetaan tuottoja niin kannattaa sijoittaa riskisemmin, kuten Venäjälle tai valuuttakauppaan. Vielä kun otat avuksesi kaupankäyntirobotin tai vinkkipalvelun niin onnistumisesi todennäköisyys vain kasvaa ja sijoituslainaa käyttämällä saat maksimituotot sijoituksistasi.

Avaa nyt sijoitustili ja aloita sijoittaminen alla olevasta painikkeesta.

 

binäärioptiot

avaa sijoitustili3

About Jan Magnusson (36 Articles)
Jan Magnusson is the main author at binary24h.com. He has worked in finance industry for 6 years. Jan holds a Master's degree in Economics.
Contact: Google+

binäärioptio robotti