Uusimmat artikkelit

SWOT-analyysi

SWOT-analyysi on lyhenne sanoista Strengths (Vahvuudet), Weaknesses (Heikkoudet), Opportunities (Mahdollisuudet) ja Threats (Uhkat). Kaksi ensimmäistä muodostavat sisäisen toimintaympäristön ja kaksi viimeisintä ulkoisen toimintaympäristön. Vahvuudet ja mahdollisuudet ovat myönteisiä tekijöitä, kun taas heikkoudet ja uhkat ovat negatiivisia tekijöitä. SWOT-analyysiä voi käyttää lähes minkä tahansa sijoituskohteen kannattavuuden arvioinnissa, tässä artikkelissa keskitymme kuitenkin soveltamaan sitä binäärioptiosijoittamiseen.

SWOT-analyysi binäärioptiosijoituksissa.

SWOT-analyysia voi käyttää lähes missä tahansa päätöksentekotilanteessa, jossa punnitaan kohteen hyviä ja huonoja puolia sekä ulkoisesti vaikuttavia tekijöitä. Yleisimmin sitä kuitenkin käytetään kilpailuedun määrittämiseen sekä huonojen tekijöiden kääntämisessä suotuisiksi. Päätöksenteossa tulee huomioida myös lainsäädännölliset ja kulttuurilliset seikat ulkoisia tekijöitä arvioidessa. Seuraavaksi käymme läpi SWOT-analyysin kaikki osatekijät muutamassa binäärioptiosijoituskohteessa.

S eli Vahvuudet

Valuuttakauppa

Valuuttakaupassa markkinat ovat äärimmäisen likvidit ja volyymi suurta, tämä tarkoittaa sitä että esim. kurssimanipulointi on todella vaikeaa, käytännössä mahdotonta, yksittäiseltä toimijalta. Kaikki ovat siis samalla sijoituksia lähtöviivalla sijoituksia tehtäessä. Valuuttakauppaa käymällä oppii myös seuraamaan maailman tapahtumia ja arvioimaan niiden vaikutuksia valuuttojen liikkeisiin. Binäärioptioiden avulla sinun on helppo tehdä sijoitus valuuttakurssin nousun tai laskun puolesta.

Googleen sijoittaminen

Google on yksi maailman tunnetuimmista brändeistä ja sen liiketoiminta on tuttu lähes jokaiselle henkilölle päivittäisen toiminnan myötä. Googlen kasvuodotukset ovat voimakkaat myös tulevaisuudessa, ja monilla sen liiketoimintoalueilla sillä on lähes monopoliasema. Binäärioptiosijoitusten myötä pääsee sijoittamaan Googleen jo pienelläkin summalla.

Kultaan sijoittaminen

Nykyisessä epävakaassa poliittisessa tilanteessa kulta tuntuu sijoitusvaihtoehtona äärimmäisen turvalliselta. Se on myös jokaiselle henkilölle jollain tavalla tuttu kohde monipuolisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi. Kullan arvon heilahtelet ovat myös pienempiä mitä muiden sijoituskohteiden, joten se sopii hyvin aloittelevalle binäärioptiosijoittajalle ensimmäiseksi sijoituskohteeksi.

Öljyyn sijoittaminen

Öljy on äärimmäisen tärkeä raaka-aine lukemattomilla eri teollisuudenaloilla. Öljyn markkinahinta heilahtelee välillä rajusti kysynnän ja tarjonnan, sekä öljy-yhtiöiden keskinäisen kilpailun seurauksena. Tämän johdosta öljyyn sijoittaminen antaa monia mahdollisuuksia sellaiselle binäärioptiosijoittajalle joka osaa ennakoida milloin muutoksen öljyn markkinahinnassa tulevat tapahtumaan. Politiikasta hyvin perillä olevalle sijoittajalle öljy antaa ehkä parhaimman mahdollisuuden spekuloinnille.

W eli Heikkoudet

Valuuttakauppa

Valuuttamarkkinat ovat maailman suurimmat markkinat päivittäiseltä vaihdoltaan, joten on naiivia ajatella aloittelevana sijoittajana, että pystyisi järjestelmällisesti tekemään valuuttamarkkinoilla suurempaa tuottoa kuin ammattilaiset. Tosin binäärioptioissa sinun ei tarvitse ennakoida muuta oikein kuin valuuttakurssin suunta suhteessa toiseen valuuttaan. Tämän avulla pystyt tekemään muutaman prosentin tai jopa promillen kurssimuutoksista useiden kymmenien prosentin tuoton sijoituksellesi.

Googleen sijoittaminen

Googlen tämänhetkiset projektit ovat osin niin monimutkaisia ja edistyksellisiä, että sijoittajan on paikoin vaikea tietää mitä kaikkea yhtiössä kehitellään. Yleensä sellaiseen kohteeseen sijoittaminen jonka toimintaa ei ymmärrä, on huono idea, koska silloin on vaikeampi arvioida millä tavalla ulkopuoliset tapahtumat vaikuttavat sijoituskohteeseen. Googlen osakekurssin on myös painunut niin korkeaksi (yli 550$) että piensijoittajan on vaikea lähteä mukaan. Binäärioptioilla ei sen sijaan tätä ongelmaa ole, koska mukaan voit lähteä jopa muutamalla kymmenellä eurolla.

Kultaan sijoittaminen

Kulta on kohteena sellainen joka ei itsessään tuota lisäarvoa esim. yritysten tapaan. Kultaa on myös kallista varastoida ja sen muuttaminen takaisin käteiseksi on kallista suurien transaktiokustannusten vuoksi. Näitä ongelmia ei binäärioptioilla kultaan sijoittaessa sen sijaan ole, voit vaihtaa sijoituksesi takaisin käteiseksi täysin ilman kuluja, ja koska et omista kultaa fyysisesti, et tarvitse sijoitukselle säilytyspaikkaa.

Öljyyn sijoittaminen

Öljyntuottajamaat manipuloivat öljyn markkinahintaa omien tavoitteidensa mukaan. Vaikka sijoittaja tietäisi kaikki muut tekijät jotka vaikuttavat öljyn maailmamarkkinahintaan, niin öljyntuottajamaiden kaikkia poliittisia motiiveja on vaikea arvata ennalta.

analyysi

O eli Mahdollisuudet

Valuuttakauppa

Valuuttakaupalla tuottojen tekeminen vaikeutuu jatkuvasti tavalliselle sijoittajalle uusien alalla tulevien teknologioiden johdosta. Kauppa on siirtynyt kalliiden automaattisten robottien haltuun jotka suorittavat treidauksia ennalta määritettyjen algoritmien mukaan millisekunneissa ennen kuin tavallinen ihminen on edes kerennyt lukea kurssimuutoksiin vaikuttavista tekijöistä. Tämä voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena koska binäärioptioihin eivät tällaiset huippukalliit laitteet ole vielä onneksi tulleet. Sen sijaan automaattinen kaupankäyntirobotti on jo nyt käytettävissä. Meidän kautta saat sen nyt täysin ilmaiseksi. Suosittelemmekin tarttumaan tarjoukseen välittömästi ennen kuin suuri massa tajuaa sen mahdollisuudet ja marginaalit pienevät.

Googleen sijoittaminen

Etenkin avautuneet Kiinan- ja Aasian markkinat on nähtävissä suuren mahdollisuutena Googlelle. Kiinassa kotitietokoneiden voimakas kasvu avaa valtavat markkinat, joiden hyödyntämismahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Myös Afrikassa uskotaan teknologian yleistyvän voimakkaasti lähivuosina tavallisten ihmisten keskuudessa halventuneiden hintojen johdosta.

Kultaan sijoittaminen

Kultaa tullaan käyttämään jatkossakin etenkin teollisuudessa hyvän sähkönjohtavuuden ansiosta. Myös sen käyttö koruissa tulee pysymään suosittuna kiiltävyytensä ansiosta. Keskimääräisen vaurauden kasvaessa kultakorujen markkinoiden uskotaan myös kasvavan, se on yksi tärkein vaurauden merkeistä, ja menestyneet henkilöt haluavatkin sitä yhä enemmän koteihinsa monissa eri muodoissa.

Öljyyn sijoittaminen

Myöskään öljylle ei ole löytynyt yhtä hyvää korvaavaa vaihtoehtoa. Öljynporausmenetelmien ja teknologian kehittyminen ja halventuminen mahdollistaa öljyn etsimisen yhä vaikeammista paikoista. Myös öljynjalostamisen käytettävän teknologian kehittyminen mahdollistaa yhä halvemman öljyn tuottamisen.

T eli Uhat

Valuuttakauppa

Valtioiden johto voi aina päättää painaa lisää valuuttaa, josta seuraa valuutan arvon aleneminen eli inflaatio. Poliittiset päätökset vaikuttavatkin huomattavasti valuuttojen kursseihin.

Googleen sijoittaminen

Googlen saadessa lähes monopoliaseman monella liiketoiminta-alalla voi lainsäätäjät ruveta kokemaan sen liian suuren vallan uhkana, ja tekemään päätöksiä joissa Googlen kasvua ruvetaan rajoittamaan sen kasvua.

Kultaan sijoittaminen

Tällä hetkellä muitten sijoituskohteiden suuremmat tuotto-odotukset ja alhainen korkotaso saa kultaan sijoittamisen tuntumaan huonotuottoisemmalta vaihtoehdolta.

Öljyyn sijoittaminen

Öljyyn ja sen omistamiseen liittyy enemmän politiikka kuin lähes mihinkään muuhun sijoitukseen. Monia sotia on aloitettuja motiivina pelkästään öljykenttien haltuun saaminen. Tämän vuoksi öljyyn sijoittaminen sisältää suuren poliittisen riskin.

SWOT-analyysin käyttäminen

Samanlaisen nelikentän voi tehdä mistä tahansa sijoitusvaihtoehdosta. Tämän jälkeen sinun punnittavaksesi vain jää ovatko vahvuudet ja mahdollisuudet paremmat mitä heikkoudet ja uhat. Jos saat vastaukseksi kyllä, on sijoitus SWOT-analyysin perusteella potentiaalisesti kannattava.

Aloita nyt SWOT-analyysiesi perusteella kannattaviin kohteisiin sijoittaminen Banc De Swississä, jossa käytössäsi on täysin suomenkielinen ohjelmisto. Avaa nyt ilmainen sijoitustili alla olevasta napista.

 

binäärioptiot

avaa sijoitustili3

 

Etusivulle

SWOT-analyysi on huhtikuu 17, 2015 rated 4.6 of 5
About Jan Magnusson (36 Articles)
Jan Magnusson is the main author at binary24h.com. He has worked in finance industry for 6 years. Jan holds a Master's degree in Economics.
Contact: Google+

binäärioptio robotti